Dubbel glas subsidie. In 2009 -2010 wil de regering 250,000,000 subsidie geven voor diverse vormen van isolatie. Dus: Ook subsidie op dubbel glas.
Weet u dat u als de eigenaar van een woning van voor 1995 een subsidie aanvraag kan doen? Controleer of u voldoet aan de voorwaarden voor deze subsidie op dubbel glas.

   

Dubbel glas subsidie komt terug - 03-12-2010
De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie willen dat het voor huiseigenaren goedkoper wordt om hun huis te isoleren. Hiervoor moet het btw-tarief op de isolatiewerkzaamheden van 19 naar 6 procent en moet er subsidie komen voor het plaatsen van dubbel glas.

GroenLinks wil huizenbezitters zogenoemde groene woonbonnen geven om uiterlijk 2011 milieuvriendelijke maatregelen te kunnen nemen, zoals dubbel glas of zonnepanelen. Elk huishouden met een inkomen tot een ton en met een huis ouder dan twintig jaar zou een woonbon van 500 euro moeten krijgen.


Dubbele beglazing.
Centrale verwarming kost een gemiddeld huishouden 1204 m3 gas per jaar. Vervangt u enkel glas in alle ramen door isolerend dubbel glas, dan kunt u jaarlijks 450 tot 650 m3 gas besparen. Dat scheelt 302 tot 436 euro op uw gasrekening. De aanschafkosten voor dubbel glas verdient u zo in zeven tot negen jaar terug.

Isolerend dubbelglas.
Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw), is gevuld met droge lucht. Overige toepassingen Isolerend dubbelglas en HR++ beglazing worden door de fabrikanten nog steeds verbeterd. Daarbij gaat het niet alleen om warmte-isolatie maar ook om andere eigenschappen. Voorbeelden hiervan zijn zonwering, zelfreiniging, geluidwering, brandwering, inbraakwering en het voorkomen van letsel. Al deze eigenschappen kķnnen in ťťn product gecombineerd worden. Vraag uw glaszetter of montagebedrijf naar deze extra mogelijkheden.
Bron: thuisinglas.nl

Dubbel glas subsidie
EU betaalt mee aan dubbel glas voor minima
3-12-2008

Huishoudens met lage inkomens krijgen van de Europese Unie subsidie voor energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, isolatiemateriaal en zonnepanelen.

De EU subsidieert ook het installeren van een zonnepaneel
EU-lidstaten die het plaatsen van dubbel glas, het isoleren van muren of het plaatsen van zonnepanelen subsidiŽren, kunnen straks ook een beroep doen op het Europese geld.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/EU-betaalt-mee-aan-dubbel-glas-voor-minima.htm


Dubbel glas subsidie
Subsidies
Lawaai door wegverkeer, railverkeer en industrie
Provincies en gemeenten kunnen soms subsidie krijgen voor de bestrijding ('sanering') van lawaai door wegverkeer, railverkeer en industrie. Deze subsidies worden toegekend na geconstateerde overschrijding van de geluidsbelasting. De subsidie kan zijn voor maatregelen aan de bron, in de overdracht of bij de ontvanger. Provincies en gemeenten hebben de afgelopen jaren inventarisaties uitgevoerd en de minister heeft per woning vastgesteld wat de maximaal toelaatbare geluidbelasting is. Voor situaties waar de geluidsbelasting wordt overschreden en alleen gevelmaatregelen kunnen worden getroffen, gaan gemeente- en provinciebesturen aan de hand van een akoestisch onderzoek na welk 'isolatiepakket' geschikt is. Dit isolatiepakket is gratis. Achterstallig onderhoud wordt echter niet vergoed. Als dubbelglas bijvoorbeeld in een vermolmd kozijn moet worden geplaatst, zijn de kosten van het kozijn voor de eigenaar of bewoner van het huis. De vergoedingen voor woningisolatie worden nooit rechtstreeks aan een bewoner toegekend. Het gemeentebestuur is belast met de uitvoering. Burgers dienen zich dan ook tot het gemeentebestuur te wenden met de vraag of hun woning op een saneringslijst voorkomt en zo ja, wanneer de uitvoering zal starten.
Voor lawaai door weg- en spoorverkeer wordt de regeling uitgevoerd door Bureau Sanering Verkeerslawaai (http://www.bureausaneringverkeerslawaai.nl). Voor industrielawaai is dat Sight (http://www.sight.nl)
Bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7654&term=subsidie+dubbel+glas


Is er in uw gemeente subsidie voor duurzame energie of energiebesparing? ... Denk dan eens na over energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas,


Hoe werkt dubbelglas? Is er subsidie op dubbel glas.
Er zijn verschillende soorten dubbel glas op de markt met verschillende isolatiewaarden. U heeft de keus uit gewoon dubbel glas, HR glas, HR+ glas en HR++ glas. HR betekent Hoog Rendement. Hoe meer plusjes achter HR, hoe beter het glas isoleert en hoe minder warmte uw woning verliest. HR++ glas heeft de sterkst isolerende werking en levert de hoogste energiebesparing op. Dubbele beglazing verhoogt bovendien het wooncomfort en werkt inbraakwerend. Praktische tips staan op de website van Milieu Centraal: http://www.milieucentraal.nl.Dubbel glas
Uit Wikipedia
Dubbel glas wordt toegepast in kozijnen en ramen van gebouwen voor een betere warmte-isolatie en geluidsisolatie.

Bij enkel glas zal de warme lucht binnenshuis aan het glas afkoelen en onder bepaalde omstandigheden treedt condensatie op de ruit op wanneer de temperatuur buitenshuis lager is. Het glas geeft de warmte door naar buiten. Bij dubbel glas wordt het glas dubbel uitgevoerd met een laag lucht of een inert gas daartussen (niet luchtledig zoals soms foutief wordt gedacht, hoewel daarnaar wel onderzoek wordt gedaan). Omdat lucht een hoge warmteweerstand heeft, wordt er minder warmte doorgegeven. De lucht in de tussenruimte moet zo droog mogelijk zijn, omdat anders condens zou optreden. Dit kan men merken aan een wazige schijn in de ruit of soms zelfs water beneden in de ruit.
Geluidsisolatie
Dubbel glas houdt veel geluid tegen. Het glas kan daarbij twee verschillende diktes hebben (het dikkere glas zit aan de buitenkant), om nog meer geluid te weren. Iedere glasplaat heeft namelijk een bepaalde resonantie, waarbij het meetrilt met het geluid. Bij gelijke dikte van het glas zouden ze dezelfde resonantie kunnen hebben, en die frequentie zou dan te veel doorgelaten worden.Subsidie dubbel glas in Belgie
De stad Eeklo kan de burgers bijkomend motiveren om degelijk te isoleren door het aanbieden van een subsidie.

HOOGRENDEMENTSGLAS

Niet alleen door het plaatsen van isolatie kan er voor gezorgd worden dat er warmte verloren gaat. Vensters hebben een grote invloed op de warmteverliezen van de woning omdat ze een hogere warmtedoorgangscoŽfficiŽnt hebben dan geÔsoleerde wanden. Enkele en dubbele beglazing kunnen het best vervangen worden door superisolerende beglazing of hoogrendementsbeglazing. Gewoon dubbel glas is eigenlijk al een verouderde techniek. Hoogrendementsglas levert veel betere prestaties. Hoogrendementsglas vermindert het warmteverlies door de ramen met 80% in vergelijking met enkele beglazing.

Daarom is het van cruciaal belang in het kader van rationeel energiegebruik dat men opteert voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Bij een nieuwe woningen en verbouwingen wordt dit standaard toegepast in het kader van de EPB regelgeving. Om burgers te stimuleren bij bestaande woningen enkele en gewone dubbele beglazing te vervangen door hoogrendementsbeglazing, kan de stad Eeklo tegemoetkomen aan de burger door het verlenen van subsidies.

Allerlei subsidies voor jou

Subsidie regelingen

Subsidie zonnepanelen

Subsidie voor windmolens en windenergie.

Subsidies voor windenergie. Windmolens in zee en op land.

Subsidie op Roetfilters

Subsidie voor groene daken

Subsidie op zonnestroom

 

Stichting Duurzaam Verder. Een duurzame samenleving, duurzame projecten